Forum Użytkowników Licencji SITE programu ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim Forum GIS UW

CAA – Forum GIS UW 2022

Interdyscyplinarność – Standardy – Network

CAA – Forum GIS UW 2022 Interdyscyplinarność – Standardy – Network

Z ogromną przyjemnością informujemy, że tegoroczna konferencja stowarzyszenia CAA Polska zostanie zorganizowana łącznie z Forum GIS UW. Konferencja, wzbogacona o warsztaty, odbędzie się w Warszawie w dniach 20-22 czerwca 2022. Celem konferencji jest zgromadzenie naukowców i praktyków w obszarach wielu dziedzin, takich jak archeologia, geografia, biologia i geologia. Chcemy aby udział tak szerokiego grona specjalistów na konferencji CAA – Forum GIS UW 2022 wzmocnił interdyscyplinarność badań naukowych w archeologii, a także sama konferencja była przyczynkiem do większej integracji w nauce. Tematem przewodnim konferencji CAA – Forum GIS UW 2022 będą STANDARDY. Będą to nie tylko standardy danych cyfrowych, czy ich tworzenia, ale także standardy w nauczaniu, czy interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami.